SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík Adbor Piccolino

Nebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík Adbor Piccolino

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 7. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský kombinovaný kočík Adbor Piccolino

Pôvod: Poľsko.

Druh nebezpečnosti

Závažné riziko poranenia dieťaťa a zadusenia.

Príčiny nebezpečnosti

Športová verzia kočíka je vyhotovená tak, že v pásme dosahu dieťaťa sú nedovolené medzery v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa. Tieto medzery sa nachádzajú na oboch bočných stranách kočíka medzi rukoväťou kočíka a tiahlom určeným na preklápanie rukoväte.

V pásme dosahu dieťaťa sa nachádzajú oddeliteľné malé časti - karabínky, ktoré sú súčasťou zádržného systému čím hrozí riziko zadusenia dieťaťa týmito oddeliteľnými malými časťami.

Na uvedenom detskom kočíku taktiež nie sú uvedené všetky bezpečnostné upozornenia v zmysle platných predpisov.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe SOI uložila opatrenia na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

nv_adbor%20piccolino1

 

nv_adbor%20piccolino2