SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík Adbor Aston

Nebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík Adbor Aston

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 7. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský kombinovaný kočík Adbor Aston

Pôvod: Poľsko.

Druh nebezpečnosti

Chemické riziko ohrozenia zdravia dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti

V plastovej fólii predného madla – hrazdičky kočíka bola zistená prekročená povolená limitná koncentrácia obsahu ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe SOI uložila opatrenia na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

adbor%20aston  adbor%20aston2