SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - Fixačná základňa pre detskú autosedačku

Nebezpečný výrobok - Fixačná základňa pre detskú autosedačku

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 5. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že na trhu v SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý bol oznámený do systému RAPEX Holandskom, a ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia.

Ide o nasledovný výrobok:

Fixačná základňa pre detskú autosedačku „FamilyFix base,“ „Maxi-Cosi“

Krajina pôvodu: Holandsko

Popis výrobku:     Fixačná základňa pre detskú autosedačku „Family-Fix base“ je návrh zariadenia pre používanie s autosedačkami „Maxi-Cosi Pebble“ alebo „CabrioFix infant seat,“ ktoré sa pripevňujú k základni.

Druh nebezpečnosti: riziko vonkajších poranení

Príčiny nebezpečnosti:     Pri rutinnej kontrole Maxi-Cosi FamilyFix, Dorel Holandsko bolo zistené, že v priebehu výroby došlo pri niektorých výrobkoch k výrobnej chybe: výrobok má vnútorné spojenie svorkami so žltou ISO-Fix spojovacou súčiastkou a plastovou základňou, pričom pri niektorých výrobkoch toto spojenie chýba.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia, na základe ktorých zamedzí predaj nebezpečného výrobku a bude informovať spotrebiteľov a odberateľov o nebezpečnom výrobku. Po dohode s výrobcom tohto výrobku pri jeho vrátení bude spotrebiteľom bezplatne poskytnutý výrobok, ktorý má už odstránené riziko.

V ponuke pre spotrebiteľa sa už nachádza aj upravená základňa, ktorá je odlíšená výrazným zeleným bodom na spodnej strane FamilyFix a bielou nálepkou na papierovej prepravnej škatuli FamilyFix. Takto upravený výrobok nepredstavuje pre spotrebiteľa riziko.


 

nv-fixa%C4%8Dn%C3%A1%20z%C3%A1kladna%20d

 

nv-fixa%C4%8Dn%C3%A1%20z%C3%A1kladna%20d