SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRMalá a veľká bábika Laraine

Malá a veľká bábika Laraine

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 18. 5. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Malá a veľká bábika Laraine

Pôvod: MADE IN CHINA (na obale)

Popis:

Dve plastové bábiky s vlasmi z vlákien zo syntetického materiálu. Oblečené majú šaty. Zabalené sú v papierovej škatuli s priehľadnou prednou stranou. Súčasťou balenia sú aj 2 ks náhradných šiat pre bábiky. Na prednej strane obalu je uvedený názov Laraine a na zadnej strane obalu je uvedené NO. 9933 A□B□C□D□ a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia.

Príčiny nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého sú zhotovené hlavy obidvoch bábik, bolo zistené nadlimitné množstvo ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Predávajúcemu boli uložené záväzné pokyny: ponúkať a predávať len bezpečné výrobky, informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

babiky_laraine1

babiky_laraine2