SOI Nebezpečné výrobkyJednotný trh EÚ

Jednotný trh EÚ

1

Nebezpečné výrobky

Poradové číslo Obrázok Názov výrobku Typ
Riziko Prijaté opatrenia Oznámenie od členského štátu Číslo notifikácie oznámenia/rok
Dátum zverejnenia na www.soi.sk
17009 obrázok produktuŽehlička na vlasy "Multifunctional hair iron", pôvod: Čína Typ:
"Značka: SURKER Model: HD915 EAN: 6948187139158"
Riziko:
Riziko úrazu elektrickým prúdom
Opatrenia: Dobrovoľné opatrenia - stiahnutie výrobku od koncových užívateľov Štát:
Francúzsko
Číslo ozn./rok:
A12/0604/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17008 obrázok produktuSliz "SLIME UNICORN", pôvod: Čína Typ:
"Značka: LG-IMPORTS Ref.: LG 9444"
Riziko:
Chemické riziko - obsah bóru
Opatrenia: Dobrovoľné opatrenia - stiahnutie výrobku od koncových užívateľov Štát:
Francúzsko
Číslo ozn./rok:
A12/0603/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17007 obrázok produktuElektrická motorka pre deti, pôvod: Čína Typ:
"Značka: KIDCARS Item No.: 1188-R EAN: 5204258068774"
Riziko:
Riziko popálenia
Opatrenia: Povinné opatrenia - zákaz uvádzania výrobku na trh a akékoľvek sprievodné opatrenia Povinné opatrenia - stiahnutie výrobku z trhu Štát:
Grécko
Číslo ozn./rok:
A12/0602/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17006 obrázok produktuPlastová pištoľ "Super Gun Shooting Game", pôvod: Čína Typ:
"Značka: XH Model: XH088 EAN: 6920176814048"
Riziko:
Riziko zadusenia
Opatrenia: Dobrovoľné opatrenia - stiahnutie výrobku z trhu Štát:
Poľsko
Číslo ozn./rok:
A12/0600/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17005 obrázok produktuHudobná hračka "Animals music mobile", pôvod: Čína Typ:
"Značka: Hao Xue Tong / ABABABY Model: No. 1005-A EAN: 2017010011160"
Riziko:
Riziko poškodenia sluchu
Opatrenia: Povinné opatrenia - stiahnutie výrobku z trhu Povinné opatrenia - stiahnutie výrobku od koncových užívateľov Štát:
Maďarsko
Číslo ozn./rok:
A12/0599/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17004 obrázok produktuDievčenské šaty "Babyrose alkalmi ruha", pôvod: Turecko Typ:
"Značka: Babyrose Missrose 9246 4983201192469 Veľkosť: 80 cm -1 rok"
Riziko:
Riziko zadusenia
Opatrenia: Povinné opatrenia - stiahnutie výrobku z trhu Povinné opatrenia - stiahnutie výrobku od koncových užívateľov Štát:
Maďarsko
Číslo ozn./rok:
A12/0598/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17003 obrázok produktuGitara "Guitar Butterfly Music", pôvod: Čína Typ:
"Značka: Nafeng N° 663B (na obale) N° 663 (na výrobku) Lot no.: 9340 (na štítku) 5901271223974 Lot n°: 9340"
Riziko:
Riziko zaškrtenia
Opatrenia: Dobrovoľné opatrenia - stiahnutie výrobku z trhu Štát:
Poľsko
Číslo ozn./rok:
A12/0597/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17002 obrázok produktuSliz, pôvod: Čína Typ:
"XXB-614HP 20171130 / 0465544000037"
Riziko:
Chemické riziko - obsah bóru
Opatrenia: Povinné opatrenia - stiahnutie výrobku z trhu Štát:
Cyprus
Číslo ozn./rok:
A12/0596/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17001 obrázok produktuMaškarný kostým "NINJA (RED)", pôvod: Grécko Typ:
"Značka: Fun fashion Model: 753 5204745753060"
Riziko:
Riziko poranenia, riziko zaškrtenia
Opatrenia: Povinné opatrenia - stiahnutie výrobku z trhu Štát:
Cyprus
Číslo ozn./rok:
A12/0591/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
17000 obrázok produktuŠál, pôvod: India Typ:
"Značka: Stockmann 1862 Style: 1904 Colin D449 14100842 1234567931586"
Riziko:
Chemické riziko - obsah azofarbív
Opatrenia: Povinné opatrenia - dovoz zamietnutý na hranici Štát:
Fínsko
Číslo ozn./rok:
A12/0589/19
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
1