SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

Výsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 10. 5. 2018

Výsledky kontrol dodržiavania požiadaviek na označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí [pdf, 494 kB]