SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly výskytu nebezpečných vianočných svietiacich reťazcov a úplnosti ich označenia

Výsledky kontroly výskytu nebezpečných vianočných svietiacich reťazcov a úplnosti ich označenia

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 22. 1. 2010

Na základe doterajších skúseností vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu vianočných svietiacich reťazcov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu v predvianočnom období. Akcia bola zameraná hlavne na overenie výskytu nebezpečných vianočných reťazcov na trhu, ktoré boli zistené SOI v predchádzajúcich troch rokoch a úplnosť označenia vianočných svietiacich reťazcov, vrátane ich návodov na používanie.

Prekontrolovaných bolo 204 prevádzkových jednotiek, z toho boli 3 dovozcovia a 201 distribútorov.

Celkovo bolo prekontrolovaných 1 620 druhov, pričom u dovozcov boli zistené nedostatky pri 29 druhoch v celkovej hodnote 6 976 € a u distribútorov pri 265 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 32 338 €.

Najčastejšie boli zistené nasledovné nedostatky:

•    chýbalo bezpečnostné upozornenie – 152 druhov v hodnote 19 712 €,

•    chýbalo označenie výrobku - 90 druhov v hodnote 10 713 €,

•    návod na použitie bol v cudzom jazyku – 67 druhov v hodnote 5 459 €

•    bezpečnostné upozornenia boli v cudzom jazyku – 46 druhov v hodnote 8 709 €.

Najvyšší podiel výrobkov so zistenými nedostatkami v značení, vyjadrený v počte nedostatkov tvorili výrobky pôvodom z tretích krajín v počte 283 nedostatkov a výrobky pôvodom z EU v počte 71 nedostatkov, kým vianočné svietiace reťazce s nevyhovujúcim značením neznámeho pôvodu sa v ponuke zistili len ojedinele.

Za zmienku stojí, že na trhu bol nájdený aj jeden druh nebezpečného vianočného reťazca v hodnote 76 €, ktorého nebezpečnosť bola potvrdená pri kontrolách v predchádzajúcich troch rokoch.

Z celkového počtu kontrolovaných druhov neboli označené značkou CE v rozpore s platnými predpismi len tri druhy v celkovej hodnote 36 €, ktoré pochádzali z tretích krajín.

Na základe výsledkov vykonanej kontroly bol zakázaný predaj celkom 294 druhov vianočných svietiacich reťazcov v celkovej hodnote 39 314 €, do doby vykonania nápravy a odstránenia zistených nedostatkov.