SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o vykonaných kontrolách kategorizácie a vývoji cien v segmente ubytovacích zariadení

Informácia o vykonaných kontrolách kategorizácie a vývoji cien v segmente ubytovacích zariadení

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 4. 11. 2009

Informácia o vykonaných kontrolách kategorizácie a vývoji cien v segmente ubytovaích zariadení u poskytovateľov ubytovacích a doplnkových služieb (.RTF)