SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov - CK KVALITAtour

Upozornenie pre spotrebiteľov - CK KVALITAtour

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 15. 7. 2016

Dňa 15.07.2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu v CK KVALITAtour, Nám. Sv. Egídia 37, Poprad. Počas výkonu kontroly CK KVALITA, spol. s r. o. predávala zájazdy na termíny uskutočnenia zájazdov po dátume 01.05.2016 bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK. V čase kontroly CK KVALITA, spol. s r. o. nepredložila žiadnu uzatvorenú poistnú zmluvu ani inú zmluvu o bankovej záruke pre prípad úpadku CK a tým porušila závažným spôsobom zákonom stanovené povinnosti.

Z uvedeného dôvodu bolo spoločnosti CK KVALITA, spol. s r. o. uložené opatrenie na mieste, ktorým bol uvedenej spoločnosti zakázaný predaj zájazdov až do vykonania nápravy.