SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIspotrebiteľských úveroch

spotrebiteľských úveroch

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 30. 3. 2005

Informácia o výsledkoch kontroly dodržiavania ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch