SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIslovnej ochrannej známky

slovnej ochrannej známky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 29. 6. 2005

Informácia o výsledkoch kontroly neoprávneného používania slovnej ochrannej známky "kofola" pri predaji nealkoholického nápoja