SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIslovnej ochrannej známky

slovnej ochrannej známky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 22. 12. 2003

Informácia o výsledkoch kontroly neoprávneného používania slovnej ochrannej známky "KOFOLA" pri predaji nealkoholických nápojov