SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIo spotrebiteľských úveroch

o spotrebiteľských úveroch

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 22. 12. 2003

Informácia o výsledkoch kontroly dodržiavania ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch bankovými subjektami a ostatnými veriteľmi