SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIkontroly pohonných hmôt

kontroly pohonných hmôt

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 12. 2. 2004

Výsledky celoslovenskej akcie kontroly pohonných hmôt (PHM) v mesiacoch júl - december 2003
tabuľka 1, tabuľka 2