SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIkategorizácie ubytovacích zariadení

kategorizácie ubytovacích zariadení

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 29. 6. 2005

Informácia o výsledkoch kontroly kategorizácie ubytovacích zariadení