SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIdopravných značiek a výstražných signalizácií

dopravných značiek a výstražných signalizácií

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 22. 10. 2002

Výsledky kontroly z dodržiavania povinností pri uvádzaní dopravných značiek a výstražných signalizácií na pozemné komunikácie