SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol

Výsledky kontrol

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 30. 10. 2008

Výsledky kontroly dodržiavania zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch (rtf) v znení neskorších predpisov