SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledku kontroly

Informácia o výsledku kontroly

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 5. 10. 2007

Výsledky 1. etapy kontroly vybraných druhov elektrozariadení (rtf) podľa zákona o odpadoch