Správy SOI

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detské šaty BULSEN ® baby

detske_saty_bulsen%20baby1  detske_saty_bulsen%20baby2  detske_saty_bulsen%20baby3   detske_saty_bulsen%20baby4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.


 

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu SOI nad trhom s hračkami v roku 2016

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 20 ods. 14 písm. a) citovaného zákona vypracovala a následne zrealizovala sektorový program na dohľad nad trhom v roku 2016 v skupine výrobkov, ktoré spĺňajú definíciu hračiek

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti Philips Slovakia s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Philips Slovakia s. r. o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti XEROX Limited

Slovenská obchodná inšpekcia na základe hlásenia distribútora o nebezpečnom výrobku – prídavné jednotky (kolieska) kopírovacích zariadení a tlačiarne značky Xerox – uverejňuje oznam firmy XEROX Limited…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti IKEA

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam: IKEA sťahuje plážové ležadlo MYSINGSÖ kvôli riziku pádu alebo privretia prstov…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dievčenské šaty pink Girls

dievcenske_saty_pink_girls1  dievcenske_saty_pink_girls2  dievcenske_saty_pink_girls3  dievcenske_saty_pink_girls4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika "FASHION GIRL" NO: 825 A B C D

nv_babika%20fashion%20girl%20no%20825%20abcd_1  nv_babika%20fashion%20girl%20no%20825%20abcd_2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol zábavnej pyrotechniky

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, vykonala kontroly zábavnej pyrotechniky v závere roka 2016…

 
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol rekreačných plavidiel a vodných skútrov

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali v auguste 2016 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na rekreačné plavidlá a vodné skútre… 
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Dekoračný predmet HROZNO červené

hrozno_cervene1 hrozno_cervene2 hrozno_cervene3 hrozno_cervene4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.