Správy SOI

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detský zadržiavací systém 4 BABY ALTO

 baby%20alto baby%20alto2

Druh nebezpečnosti:
riziko poranenia hlavy dieťaťa, riziko poranenia krčnej chrbtice dieťaťa.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská bezpečnostná zábrana MAKERIDEA "LUNA", Art. 094

detska_zabrana_luna1  detska_zabrana_luna2  detska_zabrana_luna3

Druh nebezpečnosti:
riziko udusenia, otras mozgu.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Uhlová brúska nupower EVOLUTION

uhlová%20brúska%20evolution  uhlová%20brúska%20evolution%202

Druh nebezpečnosti:
Nedostatky, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenie.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Uhlová brúska SHARKS

uhlová%20brúska%20sharks  uhlová%20brúska%20sharks%202

Druh nebezpečnosti:
Nedostatky, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenie. Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Uhlová brúska FELISATTI

uhlová%20brúska  uhlová%20brúska%202

Druh nebezpečnosti:
Nedostatky, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenie. Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán trhového dozoru dáva do pozornosti oznam spoločnosti BSH domáci spotřebiče s.r.o., ktorá rozširuje svoju bezpečnostnú kampaň o ďalšie plynové sporáky…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Stolná lampa, typ S-1204

stolna_lampa_typs1204  stolna_lampa_typs1204  stolna_lampa_typs1204

Druh nebezpečnosti:
potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol textilných výrobkov určených pre deti a dospelých

V mesiacoch september a október roku 2016 bola inšpektormi SOI vykonaná celoslovenská kontrolná akcia zameraná na označenie materiálového zloženia a spôsobu údržby textilných výrobkov určených pre deti a dospelých ako aj overenie ich bezpečnosti…

 
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol prenosných svietidiel pre deti

Vzhľadom na negatívne zistenia z kontrol z predchádzajúcich rokov a pribúdajúci výskyt nebezpečných prenosných svietidiel pre deti v systéme RAPEX vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v období od 1. októbra do 31. októbra 2016 celoslovenskú kontrolnú akciu na prenosné svietidlá pre deti...

 

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol prenosných varných spotrebičov

Na základe plánu práce na 2. polrok 2016 a zistenia aktuálnej situácie na trhu v plnení technických požiadaviek a postupov posudzovania zhody v sortimentnej skupine prenosné varné spotrebiče vykonala Slovenská obchodná inšpekcia v období od augusta do októbra 2016 proaktívnu celoslovenskú kontrolnú akciu…
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.