Správy SOI

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - štítkovanie energeticky významných výrobkov

Slovenská obchodná inšpekcia v priebehu roka 2016 vykonávala kontroly plnenia požiadaviek na štítkovanie energeticky významných výrobkov...

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie - spoločnosť Dexcar Autovermietung UG so sídlom v Essene, SRN

Na základe spotrebiteľského podania a informácií, ktoré má SOI k dispozícii od dozorného orgánu v Taliansku, sa SOI obrátila na nemecký dozorný orgán so žiadosťou o zaslanie informácií o činnosti spoločnosti Dexcar Autovermietung UG so sídlom v Essene, Spolková republika Nemecko. Dôvodom žiadosti je preverenie podozrenia na vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detský zadržiavací systém AUTOMAX, 9681

dzs_automax_9681

Druh nebezpečnosti:
riziko poranenia hlavy dieťaťa, riziko poranenia krčnej chrbtice dieťaťa.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detské tričko FAVORIMO®

detske_tricko_favorimo1  detske_tricko_favorimo2  detske_tricko_favorimo3  detske_tricko_favorimo4

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská bezpečnostná zábrana Bettacare - ADVANCED AUTO-CLOSE GATE

detska_bezp  detska_bezp

Druh nebezpečnosti:
riziko poranení.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detská bezpečnostná zábrana Lindam, model Extending Wooden Wall Fix Safety Gate

detska_bezp  detska_bezp

Druh nebezpečnosti:
riziko poranení.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti EGLO CZ + SK, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti EGLO CZ + SK, s. r. o., Náchodská 2479/63, 193 00 Praha 9, Česká republika – kúpeľňové svietidlo s výrobným číslom „Art. Nr. 31265“ s názvom “TAMARA 1”…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Prstové farby KOH-I-NOOR

prstove_farby_koh_i_noor1   prstove_farby_koh_i_noor2

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Drevená skladačka - JABLKO, NO: ST-097

skladacka_jablko1  skladacka_jablko2

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Detský zadržiavací systém BOMIKO AUTO S, LB 383

  bomiko

Druh nebezpečnosti:
riziko poranenia hlavy dieťaťa, riziko poranenia krčnej chrbtice dieťaťa. 

Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.