Správy SOI

Kategória: Novinky SOI

Ponuka motorových vozidiel

Odpredaj prebytočného majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorý sa nachádza na Inšpektoráte SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, v Banskej Bystrici.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika "SWEET FASHION STYLE"

nv_sweet_fashion_style

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika "BABY HOME" Beautiful doll

nv_baby_home_beautiful_doll

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bábika "Sparkle girl"

nv_babika_sparkle_girl

Druh nebezpečnosti:
chemické riziko – poškodenie zdravia.

 

Kategória: Informácie pre verejnosť

Kompetencie SOI v oblasti kontroly služieb spojených s bývaním

Vzhľadom na to, že spotrebitelia sa často obracajú na Slovenskú obchodnú inšpekciu s podaniami, týkajúcimi sa problémov spojených so spravovaním bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, vyúčtovaním služieb spojených s bývaním, uvádzame informáciu, týkajúcu sa kompetencií SOI v danej oblasti.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol kategorizácie ubytovacích zariadení

V období od 18. apríla do 31. mája 2017 bola za účelom preverenia zabezpečenia letnej turistickej sezóny vykonaná inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolná akcia, zameraná na úroveň a vybavenosť ubytovacích zariadení v rekreačných oblastiach a centrách turistického ruchu...
Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

V nadväznosti na opakované kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám vykoná SOI v dňoch 17. júla – 31. augusta 2017 ďalšiu kontrolu…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Zrušenie živnostenského oprávnenia spoločnosti IRON LADY, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, že spoločnosti IRON LADY, s. r. o. so sídlom Južná trieda 28, Košice bolo príslušným odborom Okresného úradu v Košiciach zrušené živnostenské oprávnenie…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti LUXERA, s. r. o., Pezinok

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje oznam spoločnosti LUXERA, s. r. o., Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok, týkajúci sa výrobku LED reflektor s výrobným číslom „Art. Nr. 32101“ s názvom “METALED”…

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol uhlových brúsok

Slovenská obchodná inšpekcia sa už niekoľko rokov úspešne zapája do medzinárodných projektov týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov. Jedným z týchto projektov bol aj projekt zameraný na elektrické ručné náradie, konkrétne na uhlové brúsky. Projekt prebiehal počas roku 2016 a okrem SOI sa na projekte podieľali orgány pre trhový dohľad Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Fínska…
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.